אתר לגדולת הדרשות בכתבי הקדש ואמונת המשיח יְהושֻׁעַ חַי וְקַיָּם

This is a place for stimulating the research of the Scriptures of His Holiness Hashem Tzva'ot and His Messiah Yehoshua' living and true

sábado, 13 de enero de 2018

Parte 21 La revelación de Yehoshúa' Hamashíaj: La mujer y el Najash/Tani...