אתר לגדולת הדרשות בכתבי הקדש ואמונת המשיח יְהושֻׁעַ חַי וְקַיָּם

This is a place for stimulating the research of the Scriptures of His Holiness Hashem Tzva'ot and His Messiah Yehoshua' living and true

sábado, 18 de noviembre de 2017

Parte 13 La revelación de Yehoshúa' Hamashíaj (2017) La teología de la M...