אתר לגדולת הדרשות בכתבי הקדש ואמונת המשיח יְהושֻׁעַ חַי וְקַיָּם

This is a place for stimulating the research of the Scriptures of His Holiness Hashem Tzva'ot and His Messiah Yehoshua' living and true

sábado, 21 de octubre de 2017

Parte 9 La revelación de Yehoshúa' Hamashía (2017) El Mensaje a Sardis